Vores formål

 

I 1942 tog nogle aktive og fremsynede skolekøkkenlærerinder initiativ til at danne Danmarks Skolekøkkenlærerindeforening, nu kaldet Foreningen for Madkundskab.

Dengang, som nu, har der været behov for en forening, der arbejder for fagets store eksistensberettigelse og undervisernes vilkår.

Vi arbejder for at:

  • styrke vores medlemmers sammenhold
  • støtte lærernes pædagogiske arbejde
  • vejlede i tjenstlige og økonomiske spørgsmål 

Det gør vi ved at nyhedsformidle i relevante temaer, ved hjælp af foreningens hjemmeside, afholde møder og kurser såvel nationalt som regionalt, stå i kontakt til Undervisningsministeriet, Danmarks Lærerforening, øvrige myndigheder, andre faglige foreninger samt at samarbejde med andre instanser, der arbejder for og med madkundskabsområdet.

Men vores allerfornemste opgave er at holde fingeren på pulsen i den daglige kontakt med vores medlemmer.